KONSORCJUM NAUKOWE

LE LOCH HEALTHCARE jest członkiem konsorcjum naukowego, które otrzymało wsparcie i finansowanie projektu badawczo-wdrożeniowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych-STRATEGMED"

Nazwa projektu:

"Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów- MentorEye" STRATEGMED1/233624/4/NCBR/2014

Członkowie Konsorcjum Naukowego:

Warszawski Uniwersytet Medyczny - lider konsorcjum

Politechnika Wrocławska,

Politechnika Warszawska,

Neuro Device Group,

LE LOCH HEALTHCARE.

Czas trwania projektu: 2014-2018

Naszym zadaniem jest wewnętrzna praca badawcza nad różnymi formami farmaceutycznymi pozwalającymi na skuteczne przenoszenie odpowiednio przygotowanych dla projektu preparatów rAAV. Bierzemy udział w opracowywaniu preparatów rAAV - w przygotowywaniu wektorów plazmidowych z odpowiednimi genami dla rAAV. Prowadzimy namnażanie bakterii wcześniej stransformowanych plazmidami AAV. Formulacje farmaceutyczne związane są z podawaniem przezskórnym, donosowym i iniekcyjnym. Aktualizujemy dostępną wiedzę i rozwijamy kompetencje w zakresie celowanych form dostarczania cząsteczek i środków obrazujących do patologicznie zmienionych miejsc, w tym nanotechnologie. Nowoczesne, bezpieczne dla pacjentów bazy farmaceutyczne mają synergicznie wykorzystać pełny potencjał tworzonych równolegle preparatów rAAV.

Dodatkowo zajmujemy się problematyką biobankowania w kontekście możliwości gromadzenia  materiału biologicznego pozwalającego na przyszłe wdrożenia kliniczne systemu MentorEye do znakowania wybranych nowotworów. Analizujemy sytuację prawną i organizacyjną związaną z biobankowaniem do wykorzystania komercyjnego.

Pozyskujemy najnowszą wiedzę podczas wiodących konferencji naukowych. Prezentujemy projekt podczas spotkań ze środowiskiem profesjonalistów medycznych.

Informacje o projekcie udostępniamy profesjonalistom medycznym podczas konferencji i szkoleń. Uczestniczyliśmy też w Pikniku Naukowym Instytutu Chemii Przemysłowej (10 VI 2017) gdzie informacje o projekcie udostępnialiśmy mieszkańcom Warszawy.