W strategii firmy przyjęliśmy aktywne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu ( z ang. CSR-Corporate Social Responsibility ).

Firma LE LOCH HEALTHCARE wspiera działania informacyjne i edukacyjne zmierzające do poprawy poziomu świadomości społecznej i akceptacji osób z określonymi niszowymi ( nie masowymi ) jednostkami chorobowymi. W ten sposób - poprzez konsekwentne prezentacje istoty problemu możliwa jest eliminacja nieporozumień, nieświadomości oraz wykluczeń dotyczących chorych i ich rodzin.

Wsparliśmy następujące akcje społeczne:

 

Tydzień świadomości Syndromu Tourette'a (2015)

Zespół Tourette’a jest wrodzonym zaburzeniem neurologicznym, które charakteryzuje się występowaniem licznych tików ruchowych
i głosowych. Osoby dotknięte tym syndromem, mimo pełnej sprawności intelektualnej i emocjonalnej, często narażone są na wykluczenie społeczne. Zarówno dzieci, jak i dorośli są traktowani są przez otoczenie jak osoby niepełnosprawne psychicznie, spotykając się z brakiem tolerancji, negatywnym odbiorem lub odrzuceniem. Nazwa zaburzenia pochodzi od nazwiska francuskiego neurologa i neuropsychiatry Gillesa de la Tourette'a, który w roku 1885, w czasie swojej pracy w szpitalu Salpêtrière w Paryżu, opisał dziewięć przypadków tej choroby. Dzisiaj dotyka ona blisko 1% populacji. W Polsce żyje około 50 tysięcy osób z zespołem Tourette'a.

Więcej: www.tourette.pl

Tydzień świadomości ADHD (2015)

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zaburzenie psychiczne okresu dzieciństwa, polegające na zmniejszonej zdolności do koncentracji uwagi oraz nadmiernej aktywności ruchowej i impulsywności. Syndrom występuje na całym świecie i we wszystkich kulturach. Zwykle objawy są wyraźnie widoczne już między 5 a 7 rokiem życia. Szacunkowa częstotliwość występowania ADHD wśród dzieci w wieku 7– 3 lat jest oceniana na 3–5%, z przewagą chłopców. U 60% pacjentów objawy utrzymują się też w okresie dorosłości i mogą prowadzić do upośledzenia funkcjonowania oraz zwiększać ryzyko wystąpienia innych zaburzeń psychicznych i nadużywania substancji psychoaktywnych. Charakterystyka ADHD: podtypy

1 podtyp z przewagą ZABURZEŃ KONCENTRACJI (więcej dziewczynek) Marzyciele, grzeczni, „zdolni, ale leniwi”

2 podtyp z przewagą IMPULSYWNOŚCI I NADRUCHLIWOŚCI (więcej chłopców) Nie mogą usiedzieć w miejscu, wszędzie ich pełno

3 podtyp MIESZANY (więcej chłopców)

Przyczyny ADHD nie są do końca znane. Uważa się, że największe znaczenie mają czynniki genetyczne (budowa mózgu i układu nerwowego), a także środowiskowe (np. przebieg ciąży i porodu).

Mimo że pojęcie ADHD jest powszechnie znane, to zrozumienie istoty problemu jest nadal niewystarczające. Kluczem do radzenia sobie z nadpobudliwością dziecka jest zrozumienie jej przyczyn oraz pełna akceptacja dziecka. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele muszą mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności w postępowaniu z dzieckiem.

Więcej: www.ptadhd.pl